start  |  om Kurra  |  fotoalbum  |  vad kostar det  |  att tänka påboka plats  |  kontakt & karta


 kontakt & karta

Adress:
Kurra Kattpensionat, Åby 211, 697 94 Sköllersta

Kontaktperson: Malin Göse
Org. nr. 670922-5947
Telefon:  070-789 09 22 
Vardagar kl. 10-17
e-mail:
info@kurra.se
se även: www.malingose.se
se även: www.fejaogno.se
K
licka här för att se karta
Obs! Åk ej ned Nyhagen - Skarbjörka, endast åkerväg
 


Så här ser det ut vid nerfarten till vår gård från Kävestavägen, om du kommer norrifrån. T.ex. Ö-o,  Norrköpingsvägen, Ekeby vänster, kör mot Sköllersta i 3km och sväng av höger mot Kävesta i en Y-korsning (sk. Torstakorset). Efter ca. 150 m, sväng ned höger,  (mittemot brevlådan med de 3 prickarna på),  gården som skymtar längst till höger i bild,  finner du  Kurra Kattpensionat.


 

Kommer du söderifrån, via Statoilmacken och förbi Kävesta folkhögskola, så ser det ut så här där du skall ta av ned på vår grusväg till vänster, (mittemot brevlådan med 3 gula prickar på sidan). Kurra finner du på gården som du ser långt ute på åkern till vänster i vänstra bilden. Det är 3km mellan Statoilmacken och fram till avfarten ned vid brevlådan. Titta gärna efter skylten, lekande barn kör sakta som sitter på trädet du ser i bild.


 

© Webb Malin Göse  | www.malingose.se | 070-7890922 Vardagar kl. 10-17